Zamena veličine i zamena artikla za drugi

PROCEDURA ZAMENE ARTIKLA

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugu veličinu ili drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate Neophodno je da u tom trenutku imate pored sebe broj računa/otpremnice i da nam saopštite šifru artikla i veličinu koja bi Vam odgovarala.

Prilikom povraćaja robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je nošen.

ROK ZAMENE

Proceduru za zamenu artikla kupac može da pokrene najkasnije u roku od 15 dana od prijema proizvoda. Nakon toga, rok za zamenu veličine artikla je 15 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

TROŠKOVI ISPORUKE

Troškove zamjene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.